Letní příměstské tábory pro léto 2018

 

Už nyní se na vás budeme těšit v létě 2018, kdy budou probíhat pouze 2 termíny léta s angličtinou, kde bude kapacita 8 + 8 dětí.

 

Těšíme se na vás.

 Helen Doron Early English Rudná

 

Kurzy anglického jazyka pro dospělé

CALLANOVA METODA

Callanova metoda zaručuje vynikající výsledky u každého studenta a vždy za čtvrtinu času vyžadovaného jakoukoli jinou metodou na trhu. Nevyžaduje žádnou domácí přípravu, je jednoduchá, zajímavá a zábavná. Je vhodná pro studenty všech věkových skupin a pro jakékoli studijní účely.

Základním principem úspěchu je fakt, že student čtyřikrát častěji slyší a čtyřikrát častěji hovoří v průběhu hodiny v porovnání s jakoukoli jinou formou jazykové výuky. Tím pádem se učí čtyřikrát rychleji. U mnoha jiných způsobů výuky se studenti neučí jazykem mluvit a rozumět mu, spíše se učí o jazyku.  Ze čtyř aspektů výuky jazyka – čtení, psaní, mluvení a poslech – je právě mluvení považováno za nejobtížnější. Callanova metoda nutí studenty neustále odpovídat na lektorovy otázky. Tímto způsobem brzy překonají počáteční rozpaky a získají jistotu při konverzaci. Otázky jsou navíc formulovány tak, aby se procvičila vždy jak daná slovní zásoba, tak gramatika a struktura věty.

Součástí výuky je také čtení a psaní, to však přichází až v okamžiku, kdy student zvládl látku mluvenou formou. Stejně je tomu při učení  mateřskému jazyku: nejdříve posloucháme, následně  mluvíme a pak  teprve čteme a píšeme.

“ Klíčem k úspěchu při studiu jazyka je opakování, opakování, opakování a hovoření bez přemýšlení.“

CENA KURZŮ - RUDNÁ

minimálně 4- 10 studentů ve skupině:  30 (1,2,3 úroveň) 4350,- - 36 vyučovacích hodin, intenzita 2, 3 nebo 4 vyučovací hodiny týdně 5 220 Kč

(tj. 145 Kč za jednu vyučovací hodinu včetně DPH)

Výukové materiály (The Callan Method Student's book + mp3 ke stažení s kódem)

v hodnotě 580,- Kč nejsou zahrnuty v ceně.

 

3 studenti ve skupině:

cena = 350,-Kč/hod./os.

 

2 studenti ve skupině:

cena = 450,-Kč/hod./os.