Botty The Robot (BTR)

Botty The Robot je dvouletý kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit základy psaní, čtení a komunikace v anglickém jazyce. Pozitivní zkušenost při učení přináší video (DVD), které zároveň slouží jako základ pro hru s přidělenými úlohami, které se dá při vyučování využít.

Cílová skupina:
Tento kurz může být uspořádán jak pro začátečníky tak i pro děti s předběžnými znalostmi anglického jazyka ve věku mezi 8-12 lety.

 

Cíl výuky:
Díky kurzu Botty the Robot získá vaše dítě anglickou slovní zásobu okolo 1.400 slov. Vaše dítě bude umět s velkým sebevědomím tvořit anglické věty a aktivně mluvit. 

Materiály:
Čtyři učebnice s pěti CD. 

 

 

 

ZAPIŠTE SVÉ DÍTĚ do DVOULETÉHO KURZU BOTTY THE ROBOT A UKONČETE JEJ ZKOUŠKOU CAMBRIDGE!