Paul Ward's World (PWW)

Paul Ward's World nabízí velké množství rozmanitých komických příběhů a obrázkové slovní zásoby. Tento dvouletý kurz zprostředkovává dětem se základními znalostmi anglického jazyka fakta o zemích a jejich kulturách a také rozšířenou slovní zásobu a stejně tak sebevědomé zacházení s anglickým jazykem.

Cílová skupina:
Paul Ward's World je dynamický a interaktivní nástavbový kurz pro děti s pokročilými znalostmi anglického jazyka ve věku mezi 9-11 lety. Učební sada vytvořena speciálně pro čtvrťáky a páťáky předpokládá základní znalosti ve čtení a psaní anglického jazyka.

 

Cíl výuky:
Díky kurzu Paul Ward's World si Vaše dítě vytvoří anglickou slovní zásobu čítající okolo 1.700 slov. Děti si prohloubí základní znalosti a budou tak optimálně připraveny na požadavky pokračujících škol. 

Materiály:
Čtyři učebnice se čtyřmi CD.

ZAPIŠTE SVÉ DÍTĚ do DVOULETÉHO KURZU PAUL WARD´S WORLD A UKONČETE JEJ ZKOUŠKOU CAMBRIDGE!