2
 

More Jump with Joye (MJWJ)

More Jump with Joye nejen zprostředkovává dětem anglický jazyk pomocí mnoha dětských říkadel a autentických anglických příběhů, ale také rozšiřuje jejich všeobecné znalosti - anglicky!

Studenti, kteří navštěvují kurz More Jump with Joey, zažívají zbrusu nová dobrodružství se svými starými kamarády Paulem, Millie, Kangi a Joeym a společně se snaží pomoci obyvatelům městečka Storyville. Tento kurz navazuje na kurz Jump with Joey a studenti se během něj naučí 25 nových písní. Součástí výukovách materiálů je volně dostupná aplikace s rozšířenou realitou, díky které postavičky na stránkách pracovních sešitů doslova ožívají.

Cílová skupina: 
Tento nástavbový kurz je vytvořen pro děti se základními znalostmi anglického jazyka ve věku mezi 5-10 lety.

Cíl výuky: 
Díky kurzu More Jump with Joye získá Vaše dítě anglickou slovní zásobu cca. 925 slov. Vaše dítě bude umět samo tvořit anglické věty a aktivně mluvit. 

Materiály:
Čtyři učebnice obsahující hry, nálepky a omalovánky a 4 CD. Podobně jako u předešlého kurzu (English For All Children) může být i zde podporováno psaní anglických slov a vět přidáním pracovních sešitů.

Paul Ward's World (PWW)

Paul Ward's World nabízí velké množství rozmanitých komických příběhů a obrázkové slovní zásoby. Tento dvouletý kurz zprostředkovává dětem se základními znalostmi anglického jazyka fakta o zemích a jejich kulturách a také rozšířenou slovní zásobu a stejně tak sebevědomé zacházení s anglickým jazykem.

Cílová skupina:
Paul Ward's World je dynamický a interaktivní nástavbový kurz pro děti s pokročilými znalostmi anglického jazyka ve věku mezi 9-11 lety. Učební sada vytvořena speciálně pro čtvrťáky a páťáky předpokládá základní znalosti ve čtení a psaní anglického jazyka.

 

Cíl výuky:
Díky kurzu Paul Ward's World si Vaše dítě vytvoří anglickou slovní zásobu čítající okolo 1.700 slov. Děti si prohloubí základní znalosti a budou tak optimálně připraveny na požadavky pokračujících škol. 

Materiály:
Čtyři učebnice se čtyřmi CD.

ZAPIŠTE SVÉ DÍTĚ do DVOULETÉHO KURZU PAUL WARD´S WORLD A UKONČETE JEJ ZKOUŠKOU CAMBRIDGE!